Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Απρ-2019 17:57

  Intertech: Στις 6/5 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος αυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 02.05.2019 (Record Date), όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 5.616.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη τελική νέα ονομαστική αξία, ήτοι ¤ 0,50 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η 06.05.2019, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

  Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 5.616.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ¤ 0,50 ανά μετοχή.

  Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπΆ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

  Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 28.12.2018, αποφάσισε μεταξύ άλλων:

  α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από ¤ 0,73 σε ¤ 1,46 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία 2 παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρίας προς 1 νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας (reverse split 2 : 1), ήτοι από 11.233.200 μετοχές σε 5.616.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

  β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε ονομαστικής κοινής μετοχής από ¤ 1,46 σε ¤ 0,50 με συνέπεια την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ¤ 5.391.936 με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων  και γ) την  τροποποίηση, στο πλαίσιο της αλλαγής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας, της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

  Σε περίπτωση που προκύψουν κλάσματα μετοχών από τη συνένωση των μετοχών (reverse split), έχει εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίησή τους.

  Την 04.02.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπΆ αριθμ. 14379/04.02.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 23.04.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.") των ανωτέρω 5.616.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ¤ 0,50 η κάθε μία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών (όπως αναλύεται ανωτέρω) και ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από ¤ 0,73 σε ¤ 0,50 η κάθε μια.

  Με απόφαση της Εταιρίας, η 25.04.2019 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 5.616.600 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.

  Από την επόμενη εργάσιμη, ήτοι 30.04.2019, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων