Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Σεπ-2018 07:55

  Τα "ψιλά γράμματα" του ισολογισμού της ΕΛΤΑ Courier

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αυξημένα, κατά περίπου 30%, καθαρά κέρδη (304,6 χιλ. ευρώ), σε σχέση με το 2016, παρουσίασε το 2017 η ΕΛΤΑ Courier, η θυγατρική εταιρεία των ΕΛΤΑ που καταλαμβάνει την τρίτη θέση, βάσει τζίρου και διακινηθέντων αντικειμένων, στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών.

  Ωστόσο, τα μεγέθη της υπολείπονται σημαντικά αυτά των ετών 2014 και 2015, οπότε τα κέρδη είχαν ανέλθει σε 1,7 εκατ. και 1,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Και μάλλον δεν συμβαδίζουν με την αλματώδη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα του οποίου ο τζίρος διαμορφώθηκε σε περίπου 5 δισ. ευρώ το 2017 από 710 εκατ. το 2012.

  Τους αριθμούς συμπληρώνουν όσα οι ορκωτοί αναφέρουν στις οικονομικές καταστάσεις του 2017. Ότι κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση εμπορικών απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του 2017 εμφανίζονται αυξημένα κατά 385,4 χιλιάδες ευρώ, ενώ, εάν η πρόβλεψη είχε σχηματιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ η εταιρεία θα εμφάνιζε ζημιές.

                                          Τα μεγέθη (€) της εταιρείας 2017-2012

  Τα μεγέθη του 2017

  Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2017, η ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές εμφάνισε τη χρήση του 2017 κύκλο εργασιών 36,3 εκατ. ευρώ που είναι ο υψηλότερος από το 2012.

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά χαμηλότερα, συγκριτικά με τη διετία 2014-2015 οπότε ξεπερνούσαν τα 2 εκατ. ευρώ για καθεμία από τις δύο αυτές χρονιές.

  Η διαχρονική εξέταση των οικονομικών μεγεθών φανερώνει ότι το σύνολο των υποχρεώσεων αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και διαμορφώνεται σε περίπου 26 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 3,3 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμος δανεισμός.

  Φανερώνει ακόμη ότι αυξάνονται και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών της διοίκησης: το 2017 ανήλθαν σε 463 χιλ. ευρώ, είναι χαμηλότερες σε σχέση με το 2016, αλλά περίπου διπλάσιες σε σχέση με το 2012.

  Σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι υποχρεώσεις από ταχυπληρωμές – αντικαταβολές που διαμορφώνονται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.

  Στα λοιπά έσοδα της ΕΛΤΑ Courier ανήκουν και αυτά από καταπτώσεις εγγυήσεων που ανήλθαν το 2017 σε 427,5 χιλ. ευρώ από 65 χιλ. το 2016, ενώ η εταιρεία έχει υποχρέωση ύψους 9,5 εκατ. ευρώ προς τα ΕΛΤΑ.

  Οι σημειώσεις του ορκωτού

  Η ΕΛΤΑ Courier εμφανίζει απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 10,7 εκατ. ευρώ  για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων, όπως αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

  "Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού 2,4 εκατ. ευρώ  υπολείπεται κατά 8,3 εκατ. ευρώ του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με συνέπεια η αξία των εν λόγω απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 385.472 ευρώ και των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά 7,9 εκατ.” αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

  Ο ορκωτός σημειώνει ακόμη ότι η εταιρεία εμφανίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές της τάξης των 610 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, η λογιστική αξία του ποσού αυτού δεν θεωρείται ανακτήσιμη, όπως σημειώνει, με συνέπεια τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων, τα ίδια κεφάλαια, και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις να εμφανίζονται κατά το ποσό αυτό, αυξημένα.

  Οι ορκωτοί επισημαίνουν, τουλάχιστον από τη χρήση του 2013, το γεγονός ότι η εταιρεία σχηματίζει χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες προβλέψεις. Ωστόσο, το 2017 το ποσό που υπολείπεται των προβλέψεων είναι διπλάσιο, συγκριτικά με το 2013 (8,3 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ).

  Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές των Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν δημιουργηθεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εικόνα των εταιρικών μεγεθών μίας εταιρείας είναι ξεκάθαρη, εγείρει αμφιβολίες για το πόσο, τελικά, τα οικονομικά αποτελέσματα απεικονίζονται με ακρίβεια, όπως αναφέρουν αναλυτές.

  Η αγορά ταχυμεταφορών

  Όπως αναφέρει στο επιχειρησιακό σχέδιό της η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) για την ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές, η εν λόγω αγορά παρουσιάζει υψηλό κατακερματισμό με 441 εταιρείες να καταλαμβάνουν το 18,6% των εσόδων.  Τα ΕΛΤΑ Courier καταλαμβάνουν την τρίτη θέση, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις του 2017.

  Σημαντική ώθηση στην εν λόγω αγορά χαρίζει, όπως αναφέρεται στο πλάνο της ΕΕΣΥΠ, η συνεχής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τις σχετικές αποστολές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% του εσόδου της το 2015, ενώ δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για συμπληρωματικά προϊόντα πρόσθετης αλληλογραφίας όπως βεβαιώσεις και τιμολόγια. Ωστόσο, ως φαίνεται, η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, δεν έχει, έως σήμερα, σημαντική επίδραση στα μεγέθη της ΕΛΤΑ Courier.

  dimitris.delevegos@capital.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων