Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Αυγ-2018 13:30

  Euromedica: Τι απαντά για την προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Euromedica: Τι απαντά για την προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων

  Επιβεβαιώνει η Euromedica την προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύθηκε κάθε υλική και νομική μεταβολή της κινητής περιουσίας της εταιρείας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα σε σχετική ανακοίνωση ότι σχεδιάζει να "απαντήσει / αντικρούσει" τα ευρήματα που επικαλείται η DV01 Asset Management για την εν λόγω διαταγή, "με στόχο την άμεση επίλυση / ανάκληση ή / και περιορισμό της ανωτέρω προσωρινής διαταγής".

  Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:
  "Σε απάντηση επιστολής που στάλθηκε στην Εταιρεία τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και από το Χρηματιστήριο, αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Εταιρεία επιθυμεί να γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό τα κάτωθι:

  Στις 02.08.2018 η εταιρεία με την επωνυμία DV01 Asset Management ως διαχειρίστρια, του Ν. 4354/2015, των απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων της Healthcare Investors II (Greece) LLC για δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας με το τραπεζικό ίδρυμα Eurobank, συνολικού ύψους 54.705 χιλ. ευρώ, τις οποίες απέκτησε η Healthcare Investors II (Greece) LLC δυνάμει πωλήσεως και μεταβιβάσεως, κοινοποίησε αίτηση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

  Κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 03.08.2018 η Εταιρεία υπέβαλε αίτημα αναβολής, προκειμένου να προετοιμάσει τις θέσεις της, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, χωρίς την παράσταση της εταιρείας, με την οποία απαγορεύθηκε κάθε υλική και νομική μεταβολή της κινητής περιουσίας της Εταιρείας, των απαιτήσεων και των ειδικών περιουσιακών στοιχείων της στα χέρια της ιδίας ή τρίτων, με εξαίρεση την πληρωμή μισθοδοσίας, έως του ποσού των 54.705 χιλ. ευρώ. Η νομική και κυρίως η ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων θα κριθεί κατά τη συζήτησή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21.09.2018.

  Βάση για την λήψη της εν λόγω προσωρινής διαταγής αποτέλεσαν πληροφορίες και ευρήματα που επικαλείται η DV01 Asset Management, τα οποία η Εταιρεία θα απαντήσει / αντικρούσει με στόχο την άμεση επίλυση / ανάκληση ή / και περιορισμό της ανωτέρω προσωρινής διαταγής.

  Λόγω του αντικειμένου της δραστηριότητας της Εταιρείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και της επιτακτικής ανάγκης διαφύλαξης του έννομου αγαθού της υγείας και της ζωής των νοσηλευόμενων ασθενών της, η Εταιρεία ανέλαβε άμεσα τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την επικοινωνία με τους πιστωτές της και με στόχο την ταχύτερη διευθέτηση του θέματος.

  Η διοίκηση της Εταιρείας, επί σκοπώ προστασίας του επενδυτικού κοινού και πάντοτε τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις της, διαβεβαιώνει ότι μοναδικός γνώμονας αυτής αποτελεί το εταιρικό συμφέρον, η διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας, η προστασία των μετόχων, των πιστωτών και των εργαζομένων της και η προστασία της υγείας και της ζωής των νοσηλευόμενων ασθενών της.

  Η Εταιρεία με την δέουσα υπευθυνότητα άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα των αναληφθεισών ενεργειών".

  Παράλληλα, με ξεχωριστή ανακοίνωση η Euromedica σε συνέχεια επιστολής που έλαβε η Εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα κάτωθι:

  Η Εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 3ης Αυγούστου 2018, ανήρτησε Πρόσκληση στους μετόχους της για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 έχοντας ως πρώτο θέμα: "Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2017 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών".

  Η Εταιρεία ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από τον Ν. 2190/1920 διατάξεις περί της υποχρεωτικότητας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, αποφάσισε την ανωτέρω ημερήσια διάταξη αποφασίζοντας παράλληλα την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την γνωστοποίηση της κάτωθι ανακοίνωσης.

  "Η Εταιρεία επιθυμεί να ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό ότι έως σήμερα δεν έχει δημοσιεύσει τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις. Οι λόγοι για την εν λόγω καθυστέρηση είναι:

  (α) η καθυστέρηση λήψης απαντητικής επιστολής από σημαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει την ολοκλήρωση κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία είναι σε επικοινωνία και έχει κάνει και σχετικές συναντήσεις ώστε η εν λόγω επιστολή να ληφθεί έως το τέλος του μήνα. (β) Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του νέου Ν. 4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές σας καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την εξόφληση των οφειλόμενων αμοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη τους. Η Εταιρεία έχει καταβάλει ήδη σημαντικό μέρος της εν λόγω υποχρέωσης ενώ έχει συμφωνήσει και υπογράψει και σχετική ρύθμιση για την καταβολή του υπολοίπου.

  Η διοίκηση της Εταιρείας, με την δέουσα υπευθυνότητα άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα των αναληφθεισών ενεργειών και με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση δημοσίευσης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων την οποία εκτιμά εντός Σεπτεμβρίου."

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων